LOGICENTRUM s.r.o.

tradice, zkušenosti, kvalita

EDI komunikace
powered by EDISS

Vážení zákazníci Logicentra,

jako nová jednatelka společnosti LOGICENTRUM s.r.o. si Vám dovoluji oznámit, že společnost Logicentrum změnila v nedávné době vlastníka. V konečném důsledku toto spojení znamená, že Logicentrum spojilo svoje síly se společností EDISS. Vedla nás k tomu snaha rozšířit spektrum nabízených služeb a také potřeba obnovy technologického vybavení.

V první řadě Vás chci ubezpečit, že se touto změnou nemění jakékoli parametry Vámi využívaných služeb. Stávající smluvní vztah s Logicentrem pokračuje beze změny, rozsah služeb i cena zůstávají zachovány.

V následujícím období vás budeme informovat o nových možnostech našich řešení na jejichž zpřístupnění pro klienty Logicentra pracujeme. V současné době probíhá optimalizace infrastruktury, která rozšíření služeb umožní. Snažíme se vše realizovat tak, abychom našim zákazníkům nepřinášeli žádné komplikace. Některé procesy zpracování budou postupně interně převáděny na stávající infrastrukturu společnosti EDISS, která bude na základě smluvního vztahu poskytovat služby zpracování dat zákazníků Logicentra. Tato infrastruktura má v současnosti vyšší zabezpečení proti ztrátě dat, živelným pohromám a dalším možným technologickým výpadkům služeb třetích stran, jako jsou poskytovatelé internetu a dodavatelé elektřiny.

Pevně věřím, že tímto krokem přinášíme bez jakýchkoli nákladů na Vaší straně významné kvalitativní navýšení úrovně našich služeb.

Projekt sloučení infrastruktury Logicentra a EDISS má na starosti pan Luboš Soustružník. Náš tým technické podpory vedle pana Toběrného, který zastává tuto práci mnoho let, nyní doplnili kolegové z EDISS – Tomáš Laňka, Martin Pěnkava a Robert Valečko.

Moc si Vážíme Vaší dlouhodobé přízně a těšíme se na další spolupráci v posílené sestavě.

Za společnost Logicentrum

Ing. Markéta Rubášová
jednatelka

LOGICENTRUM s.r.o.

tradice, zkušenosti, kvalita

KONTAKT
kde nás najdete, napište nám

LOGICENTRUM s.r.o.
Na Pátku 50/II
337 01 Rokycany

Ing. Markéta Rubášová
jednatelka
tel: +420 733 530 450

Luboš soustružník
projekt manažer
tel: +420 737 799 411

IČ: 253 27 071
DIČ: CZ25327071

Napište nám

Zpracování osobních údajů

© 2021 LOGICENTRUM s.r.o.